ZUS ulga na start – 6 miesięcy bez ZUS

ZUS ulga na start – 6 miesięcy bez ZUS

Niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni przez prawo z opłacania comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Po upływie czasu zwolnienia mają też możliwość opłacania niższych składek. Kogo dotyczą te przepisy? Kto może skorzystać z udogodnień finansowych, dzięki którym łatwiej jest rozwinąć swój biznes?

Ulga na start przeznaczona jest dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero otwierają własną działalność. Jeżeli byłeś już właścicielem firmy, ale od jej zakończenia minęło minimum 5 lat, również będziesz płacił mniej. Przepisy te obowiązują od 30 kwietnia 2018 roku. To duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne. 

Co to jest ulga na start?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który rejestruje firmę, jest samodzielne zgłoszenie się w ZUS do ubezpieczeń społecznych, które obejmują ubezpieczenie rentowe, emerytalne i wypadkowe. Ponadto musi on też zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z prawem, które weszło w życie 30 kwietnia 2018 roku, młody przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Musi jednak opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Co potem? 

Po upływie 6-miesięcznego okresu ulgi na start, masz możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS-u. Przez kolejne 24 miesiące płacić będziesz z tego tytułu niższe składki. Zatem przez pierwsze 2,5 roku prowadzenia własnej działalności przysługują Ci atrakcyjne ulgi podatkowe. 

Czy możesz skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start jest skierowana do osób fizycznych, które zakładają jednoosobową działalność gospodarcza lub spółkę cywilną. Warunkiem jest, aby była to ich pierwsza działalność. Może być też kolejna, ale od zakończenia poprzedniej musi minąć przynajmniej 5 lat. Nie dotyczy to jednak osób, które pracują dla byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim były zatrudnieni na etacie, a ich zakres obowiązków pokrywał się z obecnie wykonywaną działalnością. Ulgi nie otrzymają Ci przedsiębiorcy, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS. 

Wyliczamy 6 miesięcy ulgi na start 

Mimo zwolnienia z obowiązku składek na ubezpieczenie społeczne, opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, liczone od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 75% miesięcznego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku minionego. W roku 2019 wysokość najniższej stawki to 342,32 zł, co stanowi standardowo 9% podstawy wymiaru. 

Rozpoczynając działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca, będzie to Twój pierwszy miesiąc ulgi na start. Jeżeli jednak działalność rozpoczynasz już w trakcie trwania miesiąca, to składek na ubezpieczenie społeczne nie płacisz od miesiąca następnego. 

Musisz wiedzieć, że nie można wydłużyć ulgi, zawieszając działalność. Wadą ulgi na start jest też brak przywilejów, jakie są związane z opłacaniem składek społecznych. W przypadku choroby czy też urodzenia dziecka nie będą Ci przysługiwały zasiłek macierzyński, chorobowy i opiekuńczy oraz świadczenia rehabilitacyjne. Ponadto jest to czas, który nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości. 

Dodaj komentarz

Close Menu