Własna firma zamiast umowy o pracę: Usługi dla byłego pracodawcy. Czy się opłaca?

Własna firma zamiast umowy o pracę: Usługi dla byłego pracodawcy. Czy się opłaca?

Świadczenie usług dla byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, przy własnej działalności gospodarczej nazywamy samozatrudnieniem. Taka forma współpracy cieszy się bardzo dużą popularnością, co wynika z wielu korzyści dla obu stron. Przed podjęciem takiej decyzji należy jednak dokonać szczegółowej analizy argumentów za i przeciw dla takiego rozwiązania. Trzeba wiedzieć, że własna firma to dodatkowe obowiązki i znacznie inne przywileje, jak też…nieudogodnienia. 

Współpraca u byłego pracodawcy 

Pracownik i pracodawca rozwiązują umowę o pracę. Były pracownik zakłada własną działalność gospodarczą i ponownie nawiązuje współpracę ze swoim byłym szefem, jednak już na innych zasadach. Tym razem jest to samozatrudnienie. W większości przypadków nie zmienia się zakres obowiązków. Warto jednak szczególną uwagę zwrócić na kwestie podatkowe. Zakładając własna firmę, musimy mieć świadomość, że wszelkie obowiązki względem urzędów – ZUS i US należą teraz do nas. To oznacza, że nasza praca nie zaczyna się i nie kończy na wykonywaniu poleceń oraz wywiązywaniu się z obowiązków, które bezpośrednio dotyczą naszego stanowiska. 

Samozatrudnienie a oszczędności finansowe 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca z byłym pracodawcą stwarza bardzo duże szanse na oszczędności finansowe. Jest to związane z możliwością zaliczenia w kosztach poniesionych wydatków. Skutkuje to obniżeniem opłacanego podatku dochodowego. Ważne jest jednak to, że kosztem uzyskania przychodów jest tylko taki wydatek, który został faktycznie poniesiony w związku z wykonywaną pracą i jego następstwem jest uzyskany przychód. Musi być odpowiednio udokumentowany, a w razie kontroli przedsiębiorca jest zobowiązany udowodnić, że był o koszt związany z prowadzoną działalnością. 

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest nie tylko opłacanie podatku dochodowego, ale też składek ZUS. Dla nowych przedsiębiorców prawo przewiduje „Ulgę na start”. Jest to 6-miesięczny okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Zobowiązany jest jednak do płacenia składki zdrowotną, w 2019 roku wynosiła ona 342,32 zł. Duży ZUS, który mają obowiązkiem opłacać inne firmy, bez ulgi podatkowej, w tym roku był w wysokości 1 316,97 zł (ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Obecnie jednak po upływie czasu „Ulgi na start” przedsiębiorcy jeszcze przez dwa lata mają przywilej opłacania małego ZUS-u, czyli na preferencyjnych warunkach. Wspomniana jednak „Ulga na start” nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy dla byłego pracodawcy świadczą usługi jako działalność gospodarcza, a ich zakres jest taki sam. Zatem z przywileju możesz skorzystać, jeżeli podejmujesz z byłym szefem współpracę na zasadach samozatrudnienia, ale Twoje obowiązki są inne, niż w momencie, w którym pracowałeś u niego na umowę o pracę. 

Jaka forma opodatkowania?

W pierwszym roku podatkowym przy samozatrudnieniu przedsiębiorca musi być opodatkowany na zasadach ogólnych. Zatem wybór innej formy opodatkowania od początku prowadzenia działalności gospodarczej nie jest możliwy. Zmiana może nastąpić po upływie 12 miesięcy. Wtedy do wyboru masz opodatkowanie wg. skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową. 

Czy samozatrudnienie się opłaca? 

Przy samozatrudnieniu jest duża szansa, że Twoje dochody będą wyższe, możesz przecież odliczyć sobie koszty uzyskania przychodów, a także skorzystać z małego ZUS-u. Zyskujesz również większą swobodę w swojej codziennej pracy, w niektórych firmach sam zarządzasz swoim czasem pracy. Wielu przedsiębiorców podejmuje też współpracę z innymi firmami i w ten sposób zwiększają swoje zyski. Dzięki własnej działalności możesz wykazać się większą kreatywnością i realizować własne pomysły. Samozatrudnienie nie jest jednak bez wad. Twoje obowiązki są większe, musisz pamiętać o opłatach wobec ZUS i US, a także wywiązywać się ze swoich obowiązków podatkowych. Niekiedy oznacza to konieczność zatrudnienia księgowej. Jesteś zobowiązany do przechowywania całej dokumentacji firmowej. Ponadto nie każda firma ma duże koszty, co oznacza, że nie będzie mogła pomniejszyć swojego podatku dochodowego. Zatem nie zawsze jest to opłacalna opcja.

Dodaj komentarz

Close Menu