Obowiązkowy Split Payment. Kogo będzie dotyczył?

Obowiązkowy Split Payment. Kogo będzie dotyczył?

Split payment kogo będzie dotyczył? Czy będzie można opłacić nim ZUS?

Rada Unii Europejskiej w lutym bieżącego roku, wydała decyzję derogacyjną, która umożliwiła Polsce wprowadzenie obowiązkowego split payment. Zmiany wejdą w życie 1 września 2019 roku. Dotychczas mechanizm podzielonej płatności był dobrowolny, co jednak w najbliższym czasie ulegnie zmianie. W założeniu ma to  na celu eliminować oszustwa podatkowe. Kogo obowiązuje nowe prawo i na jakich zasadach będziemy od września korzystać ze split payment? 

Co to jest mechanizm podzielonej płatności? 

Obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 roku. Jeżeli dochodzi do transakcji między dwoma podatnikami VAT, zapłata dzielona jest pomiędzy dwa rachunki. Na ogólny rachunek przedsiębiorcy wpływa kwota netto, natomiast kwota podatku VAT jest przekazywana na rachunek VAT, powiązany z rachunkiem ogólnym. Nabywca towarów bądź usług dotychczas mógł sam zdecydować, czy chce skorzystać z podzielonej płatności. Ze środków zgromadzonych na rachunku ogólnym mógł korzystać dowolnie, z kolei te, które znajdowały się na rachunku VAT, miał możliwość wykorzystania do zapłaty dostawcy kwoty podatku VAT, wpłacić do US lub po akceptacji odpowiedniego wniosku przez organ podatkowy „uwolnić” środki. 

Obligatoryjny split payment dla wybranych towarów i usług

Od września niektórzy przedsiębiorcy nie będą mieli prawa wyboru, a zostaną objęci obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Wykaz usług i towarów, do których będzie konieczności jego zastosowania, znajduje się w załączniku do projektu zmian do ustawy VAT. Obowiązkiem tym objęto 150 grup towarów i usług. Wśród nich są elektronika (laptopy, tablety, procesory, smartfony, dyski twarde, tusze i tonery), węgiel, roboty budowlane, wyroby ze stali, części samochodowe, paliwa, części i akcesoria do motocykli. Obligatoryjny split payment dotyczy jednak przedsiębiorców, którzy spełniają jeszcze jeden warunek. 

Transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczyć będzie wyżej wymienionych towarów i usług, ale tylko wówczas, kiedy wartość jednorazowej transakcji przekraczać będzie 15 tys. zł lub będzie równowartością tej kwoty. W każdym innym przypadku split payment pozostaje opcją, a zatem przedsiębiorca sam decyduje, czy chce z niego skorzystać. 

Wraz z wejściem w życie nowego prawa zmienia się też form wystawianej faktur. Modyfikacje nie są duże, jednak przy zastosowaniu podzielonej płatności przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania na fakturze wpisu „mechanizm podzielonej płatności”. 

Środki z rachunku VAT 

Przedsiębiorca nie może, podobnie jak dotychczas, korzystać z nich dowolnie, a tylko w niektórych przypadkach. Możliwe będzie przeznaczenie środków z rachunku VAT na opłatę zobowiązań w podatku VAT. Ponadto, przewidziana została też możliwość opłaty z tego rachunku podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, składek ZUS, należności celnych i podatku akcyzowego. 

W przypadku niezastosowania się do obowiązkowej podzielonej płatności sankcje zostaną nałożone zarówno na nabywcę usług lub towarów, jak również sprzedawcę. Nabywca będzie musiał opłacić dodatkowe zobowiązanie VAT w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze oraz grzywnę do 720 stawek dziennych, straci również prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT. Sprzedawca z kolei dodatkowo będzie zmuszony opłacić VAT w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze i grzywnę do 180 stawek dziennych.

Dodaj komentarz

Close Menu